Polityka ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska

Dyrekcja Generalna Grupy GH podziela wciąż rosnącą wśród społeczeństwa troskę o ochronę środowiska i dlatego jest  ukierunkowana na cel oparty na kontynuacji kontroli, ochronie, dbaniu i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne w każdym z podejmowanych działań przy produkcji instalacji nagrzewania indukcyjnego oraz systemów mocy.

W konsekwencji, w celu osiągnięcia założonego celu, Grupa GH zobowiązuje się do:

  • Stale ulepszać zakres ochrony środowiska, ochrony zasobów i zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zagwarantować realizację przepisów ochrony środowiska, wdrążając i stosując się do Systemu Zarządzania Środowiskowego.
  • Rozwoju i okresowego przeglądu celów oraz zadań środowiskowych w celu zapewnienia realizacji Polityki Środowiskowej.
  • Wyeliminowania lub zminimalizowania skutków środowiskowych związanych z jej działalnością: racjonalnego wykorzystania zasobów materialnych, oceny wartości, ponownego użycia lub recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem skutków procesu malowania oraz zmniejszenia różnorakich emisji, odpadów, hałasu i zakłóceń w środowisku pracy.
  • Uwrażliwiania i uświadamiania wszystkich pracowników o zasadach prowadzonej polityki i zapewnienia odpowiednich szkoleń w celu promowania wiedzy na temat zarządzania środowiskowego.
  • Zagwarantowania, że polityka ochrony środowiska opisana w niniejszym dokumencie jest dostępna dla wszystkich struktur społecznych związanych z firmą (pracowników, dostawców, klientów, agencji rządowych, itp).

Podsumowując, GH ELECTROTERMIA S.A. zobowiązuje się rozwijać swoją działalność przemysłową z troską o środowisko naturalne. Dlatego realizacja powziętej polityki jest celem i obowiązkiem każdej osoby pracującej w GH ELECTROTERMIA SA.

Podpisano, Vicente Juan Martínez. Dyrektor Generalny

Comments are closed.