Usługa uruchomienia
Usługa uruchomienia

Usługa uruchomienia

Gdy maszyna znajduje się już w przedsiębiorstwie klienta, GH oferuje usługę w pomocy jej zainstalowania oraz uruchomienia. To zadanie należy do ekspertów technicznych GH.

Opcjonalnie klient może rozpocząć korzystanie z urządzenia pod nadzorem i wsparciem serwisu technicznego GH.