Usługi konsultacyjne
Usługi konsultacyjne

Usługi konsultacyjne

Grupa GH oferuje usługi indywidualne lub w ramach projektu pod klucz, aby mieć możliwość stworzenia jak najlepszego projektu proponowanego rozwiązania.

Usługi te polegają na pomocy przy doborze nowego lub ulepszeniu istniejącego procesu nagrzewania indukcyjnego przed podjęciem, przez klienta, decyzji o inwestycji.

Analiza inwestycji

Czy mógłbyś poprawić wyniki swojej firmy? Rozważamy wszelkie argumenty techniczne i ekonomiczne w celu analizy rentowności inwestycji w urządzenia do nagrzewania indukcyjnego, biorąc pod uwagę system najbardziej odpowiedni dla specyfiki Twojej produkcji.

Usługi rozwoju i optymalizacji aplikacji

Potrzebujesz wdrożyć nowy lub ulepszyć istniejący proces grzewczy? Czy istnieje możliwość zastąpienia Twojego obecnego systemu nagrzewaniem indukcyjnym?

Inżynierowie aplikacji GH poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w celu tworzenia rozwiązań najlepiej dostosowanych do Twoich potrzeb, przy użyciu takich narzędzi jak: symulacje komputerowe, testy laboratoryjne części, serwis metalurgiczny i inne.

Testy laboratoryjne obrabianych części

Czy chcesz sprawdzić zastosowanie techniczne procesu nagrzewania indukcyjnego na Twoich referencjach?

Grupa GH oferuje swoją wiedzę, doświadczenie oraz testy laboratoryjne obejmujące sprawdzanie w szerokim zakresie częstotliwości i mocy na nowym lub ulepszonym procesie.

 Usługi niestandardowe

Potrzebujesz przykładu obróbki termicznej części z własnej produkcji przed zakupem urządzenia (w celu uzyskania certyfikatu, sprawdzenia innych maszyn, wykonania prototypu lub z jakiegokolwiek innego powodu)?
Dzięki produkcji własnych induktorów oraz możliwości przeprowadzenia zaawansowanych prób laboratoryjnych, możemy zapewnić takie usługi.

Induction heating computing simulation

GH zawsze szuka odpowiednich częstotliwości, mocy oraz procesów, które sprostają oczekiwaniom swoich klientów.