Urządzenia indukcyjne
Urządzenia indukcyjne

Urządzenia indukcyjne

W zależności od rodzaju procesu potrzebnego klientowi, system zainstalowany w przedsiębiorstwie może składać się z najprostszego układu mocy, lub też ze złożonego systemu zawierającego instalację w pełni zintegrowaną ze zautomatyzowaną linią produkcyjną.

Podstawowe cechy instalacji indukcyjnej są określane na podstawie poniższych parametrów:

 • Rodzaj aplikacji
 • Wielkość produkcji (ilość części/godzina)
 • Rodzaj części i zakres
 • Wymagania techniczne części
 • System obsługi: manualny lub automatyczny
 • Integracja z innymi procesami
 • Jakiekolwiek inne wymagania klienta

Instalacja nagrzewania indukcyjnego składa się z połączenia poniższych systemów:

 • Systemy mocy
  • Generator, który przekształca zasilanie z sieci w prąd potrzebny odpowiedni do danej aplikacji.
  • Stanowisko nagrzewania z przyłączami dla induktora i generatora (kondensator, transformatory i płytki wyjściowe).
  • Induktor,  który przenosi energię na obrabiany element w celu wytwarzania nagrzewania.
 • Urządzenie, które odpowiednio umieszcza element w induktorze.
 • Systemy chłodzenia dla części elektrycznych/elektronicznych oraz dla aplikacji obróbki termicznej które potrzebują chłodzenia.
 • System kontroli do zarządzania całym procesem.
 • Kontrolowana atmosfera opcjonalnie.

Oprócz rozwiązań zindywidualizowanych, zaprojektowanych niestandardowo, firma GH oferuje instalacje standardowe, przygotowane do konkretnych zastosowań: kucie, obróbka termiczna, żelifikacja oraz obróbka w próżni.

Zapytaj GH o standardowe aplikacje.

Uniwersalna instalacja do hartowania statycznego dla CVJ i tulipów. Czas cyklu: 15sekund/część

Uniwersalna instalacja do hartowania statycznego dla CVJ i tulipów. Czas cyklu: 15sekund/część

 

Ekstremalna wszechstronność. Wysoka produkcja wszelkich rodzajów hartowanych tulipów i CVJ w obrębie tej samej automatycznej instalacji.

Ekstremalna wszechstronność. Wysoka produkcja wszelkich rodzajów hartowanych tulipów i CVJ w obrębie tej samej automatycznej instalacji.

 

Case Study