Lutowanie miękkie
Lutowanie miękkie

Lutowanie miękkie

Lutowanie miękkie (ang. soldering) jest procesem łączenia ze sobą dwóch elementów za pomocą ciepła i spoiwa o temperaturze topnienia poniżej 427 ºC (800 ºF)  i niższej niż temperatura topnienia lutowanych ze sobą elementów..

Materiał-spoiwo wykorzystywany do lutowania miękkiego jest różnorodny i zależy od typu materiału, z jakiego wykonane są elementy przeznaczone do łączenia. Najczęściej stosowane spoiwa to: stopy cyny z ołowiem, cyny ze srebrem lub cyny z cynkiem.

Celem tego procesu jest otrzymanie trwałego, bardzo wytrzymałego połączenia elementów o takim samym lub różnym materiale przy pomocy prostego procesu oraz wykorzystania technik produkcji prostej, gdy produkty wytwarzane są w sposób ciągły na skalę masową.

Istnieją różne metody przeprowadzenia procesu lutowania miękkiego:  jak palniki, poprzez opór elektryczny, ultradźwięki lub indukcję. Lutowanie za pomocą indukcji ma więcej zalet w porównaniu do innych, tradycyjnych  metod.

Zalety metody indukcyjnej:

  • Większa wydajność procesu
  • Szybkie i zlokalizowane nagrzewanie
  • Kontrola temperatury
  • Oszczędność energii
  • Zmniejszona oksydacja
  • Produkcja złączeń czystych, dokładnych i kontrolowanych
  • Technologia wolna od zanieczyszczeń, bezpieczna i czysta
  • Utrzymanie powłoki elementów podstawowych
  • Proces eliminuje odkształcenia i inne niepożądane zmiany metalurgiczne w różnych miejscach elementów poddawanych lutowaniu

 Branże, w których stosowany jest ten proces to miedzy innymi: produkcja artykułów gospodarstwa domowego, przemysł naftowy i gazowy, energia odnawialna oraz inne zastosowania przemysłowe.