Zgrzewanie/spawanie
Zgrzewanie/spawanie

Zgrzewanie/spawanie

Zgrzewanie lub spawanie (ang. welding) jest to proces łączenia dwóch elementów metalowych, gdzie materiał podstawowy nagrzewany jest do temperatury przekraczającej punkt jego topnienia, tak aby oba przeszły w stan plastyczny, a następnie są mieszane  w celu stworzenia jednolitego połączenia wszystkich elementów wraz z materiałem  spoiwem, jeśli taki został zastosowany.

Istnieją różne formy nagrzewania w celu przeprowadzenia procesu zgrzewania/spawania: palniki, poprzez kontakt wysokiej lub niskiej częstotliwości, TIG, MIG lub MAG oraz indukcja. Jednak wszystkie procesy zgrzewania przeprowadza się w bardzo podobny sposób.

W wypadku procesu w produkcji rur w ciągu, zgrzewanie indukcyjne ma najwięcej zalet w porównaniu do wcześniej wymienionych metod.

Zalety metody indukcyjnej:

  • Redukcja zużycia energii – ciepło bezpośrednio skierowane na krawędzie stalowej taśmy
  • Brak kontaktu fizycznego w części indukowanej (wzbudnik i taśma), łatwiejsze utrzymanie
  • Zmniejszenie czasu nagrzewania, co prowadzi do redukcji oksydacji i krótszego czasu produkcji
  • Łatwiejszy proces czyszczenia
  • Mniejszy obszar działania termicznego (mniej zużytej energii)
  • Zmniejszenie ryzyka poprzez stworzenie bardziej przyjaznego środowiska pracy w porównaniu do tradycyjnych metod
  • Możliwość automatyzacji procesu, co powoduje, że proces jest powtarzalny i prostszy

Branże w których stosuje się zgrzewanie to: produkcja rur dla budownictwa, transportu cieczy i gazów, przemysł motoryzacyjny, produkcja i maszyn.