Wyżarzanie i normalizowanie
Wyżarzanie i normalizowanie

Wyżarzanie i normalizowanie

Wyżarzanie

Wyżarzanie jest to proces termiczny, którego głównym celem jest zmiękczanie stali, regeneracja przegrzanej struktury stalowej lub po prostu usunięcie naprężeń wewnętrznych.

Proces składa się etapu nagrzewania do temperatury austenityzowania (między 800ºC a 950ºC – w zależności od rodzaju stali),  a następnie powolnego chłodzenia.

Normalizowanie

Normalizowanie jest to proces wyżarzania mający na celu znormalizowanie stanu danego materiału. czyli wolnego od wewnętrznych naprężeń i o jednolitej strukturze węgla. W tym celu utrzymywana  jest wysoka temperatura do momentu totalnej transformacji austenitu oraz powolnego chłodzenia na powietrzu.

Proces jest stosowany jako następcza obróbka cieplna po kuciu i wstępna  do hartowania i odpuszczania.

Do procesu wyżarzania i normalizacji, nagrzewanie indukcyjne wykorzystuje się znacznie częściej niż inne metody konwencjonalne.

Zalety metody indukcyjnej:

  • Proces przeprowadzany na linii z kontrolą parametrów w czasie rzeczywistym
  • Precyzyjny i powtarzalny cykl grzania
  • Możliwość nagrzewania małych obszarów bez zmiany właściwości reszty obrabianego elementu
  • Rezultaty metalurgiczne podobne do osiąganych w piecach konwencjonalnych
  • Redukcja utleniania powierzchni
  • Większa wydajność energetyczna
  • Mniejsza zajmowana powierzchnia
  • Mniejsze zanieczyszczenie środowiska
  • Lepsze warunki w miejscu pracy

Powiązane gałęzie przemysłowe: produkcja rur, medycyna, przemysł naftowy i gazowy, motoryzacja.