8. Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

  • Zastosowanie: Nagrzewanie indukcyjne stalowych blach w celu ich prostowania
  • Kluczowy element w tym rozwiązaniu: Zastosowanie indukcji oraz prosty dla użytkownika  projekt.
  • Korzyści dla klientów: Optymalizacja czasu procesu  oraz redukcja kosztów.

Stocznia używała palników do prostowania zniekształceń na pokładach i grodziach będących wynikiem wcześniejszego spawania. Nasz Klient szukał rozwiązania, które pozwoliłoby uniknąć wad tradycyjnej metody (toksyczny dym, wymóg wysokich kwalifikacji operatorów, czasochłonność…) oraz wzrostu jakości.

GH stworzyła przenośny system dla zarówno dla pokładów i jak i grodzi od 4mm do 20mm grubości osiągający w 1sek/mm nieprzekraczającej temperatury 730ºC (temperatura Curie). Proces nie wymagał obsługi przez wykwalifikowany personel, ponieważ po zaledwie kilku godzinach każdy pracownik mógł nadzorować operację, osiągając rezultaty lepsze niż przewidywano. Ponadto warunki pracy uległy znacznej poprawie, ryzyko wypadku zostało  praktycznie wyeliminowane, co pozwoliło na wykonywanie innych działań w pobliżu.

Czas nagrzewania został zredukowany o 80%, przy jednoczesnej poprawie jakości wykonania. Dzisiaj metoda ta jest wykorzystywana jako standardowa praktyka w całej stoczni.

Induction heating in shipbuilding industry

 

shareexperience_POL

 

Comments are closed.