Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Dyrekcja Grupy GH uroczyście deklaruje w stosunku do wszystkich pracowników o swoje zobowiązanie do wspierania rozwoju i wdrażania Planu Prewencyjnego mającego na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia każdego z pracowników zgodnie z przepisami ustawy 31/1.995 z dnia 8 listopada, odnośnie Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu.

Polityką firmy jest prowadzenie działalności stosując odpowiedni zakres bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ograniczania szkód w wszystkich aspektach naszej pracy. Nasze działania obejmują realizację przepisów, które zostały uchwalone dla dobra nas wszystkich.

Dyrekcja jest gotowa rozwiązywać wszystkie problemy wynikające z opracowania, realizacji i weryfikacji planu, będąc otwartą na wszelkie sugestie, aktywności i zapytania pochodzące od osób reprezentujących pracowników jak i kierownictwa firmy.

Wnioskujemy do  wszystkich o zapoznanie się i stosowanie zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy zarówno w miejscu pracy jak i w domu, co sprawi to, że skorzystają na tym wszyscy, którzy są dla nas tak ważni.

Dyrekcja jako pierwsza przyjmuje te zasady i w tym celu, wspiera je odpowiednimi środkami, pozwalającymi osiągnąć założenia.

Na koniec prosimy o współpracę przy podejmowanych działaniach przedstawicieli pracowników i cały personel pracowniczy w sumie.

Podpisano, Vicente Juan Martínez. Dyrektor Generalny

Comments are closed.