4. Energia wiatrowa

Energia wiatrowa

  • Zastosowanie: Hartowanie ogromnych kół zębatych.
  • Kluczowy element w tym rozwiązaniu: Sterowanie automatyczne i optymalizacja systemu mocy.
  • Korzyści dla klientów: Wzrost produkcji i elastyczność zasobów.

Przed rozpoczęciem tego projektu, systemy dostępne na rynku nie były zbyt efektywne z uwagi na wysokie wymogi ścisłego nadzoru podczas obróbki termicznej i załadunku każdego koła. Dlatego też maszyny musiał być pod stałą kontrolą operatora na wszystkich etapach produkcji.

Rozwiązanie zaproponowane przez GH było kompaktowe i nie wymagało stałego nadzoru. Zostało oparte na lekkim systemie indukcyjnym  (induktor i oscylator) oraz zestawie czujników zapewniających przepływ danych pozwalających na bieżące obliczanie parametrów procesu w celu automatycznego, precyzyjnego ustawienia induktora. W ten sposób następowała automatyczna regulacja, bez konieczności nadzoru od załadunku do końca cyklu hartowania, pozwalając na uzyskanie szybszego i dokładniejszego procesu w porównaniu z poprzednim systemem.

Dzięki temu skrócony został czas produkcji, a pracownik nie musiał już osobiście nadzorować całego procesu, co zapewniło większą elastyczność.

Induction hardening of large bearings and gears

shareexperience_POL

Comments are closed.