ID Elektronika

ID Elektronika

Badania i rozwój elektroniki oraz kontroli

Innowacje w elektronice indukcyjnej są niezbędne by móc oferować szeroki zakres generatorów opartych na własnej technologii i produkcji, z zaawansowanymi funkcjami kontroli i komunikacji, które sprostają potrzebom każdego klienta w każdym przemyśle.

Wszystkie działania badawcze i rozwojowe Grupy GH realizowane są w Departamencie ID w siedzibie głównej firmy  GH Electrotermia, S.A.U w Walencji, Hiszpania. Dział posiada własną strukturę organizacyjną od 1985 roku, kiedy to został stworzony.

Departament ID GH Electrotermii, posiada, pośród wielu innych patentów, patent pierwszego generatora tranzystorowego zaprojektowanego do zastosowania w nagrzewaniu indukcyjnym. Posiada również bogate doświadczenie w projektowaniu przetwornic rezonansowych, z technologią szeregową lub równoległą oraz w stosowaniu tranzystorów MOSFET i IGBT. Dział zrealizował ponad 75 umów o współpracy z różnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi oraz nadal corocznie podtrzymuje działalność partnerską.

Podsumowując działalność Departamentu ID, warto wspomnieć, że od 1986 roku zrealizowano 87 projektów, z których 45 było uzyskało finansowanie publiczne, wzięto udział w 60 międzynarodowych konferencjach i przedstawiono 94 referaty na różnorodnych konferencjach.

GH otrzymała wiele nagród za swoje innowacyjne działania, między innymi Nagroda Ministerstwa Przemysłu, Turystyki i Handlu w 2007 roku za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Plan Avanza w kategorii PROFIT: dzięki swojemu projektowi zatytułowanemu „Przetwarzanie i optymalizacja jakości oraz poprawa czasu cyklu produkcji części o złożonej geometrii w sektorze motoryzacyjnym poprzez system nagrzewania indukcyjnego o zmiennej częstotliwości”.

PROJEKTY

2011

2010

  • Projekt generatorów o średniej i niskiej mocy (2,5-20kW) oraz bardzo wysokiej częstotliwości (1MHz) dla zastosowań w nagrzewaniu poprzez indukcję elektromagnetyczną do procesów w atmosferach gazów szlachetnych w przemyśle lotniczym. Dofinansowane przez IMPIVA
  • Przemiennik o wysokiej wydajności, niskiej częstotliwości do stosowania w jednolitym nagrzewaniu indukcyjnym ze średnią i dużą mocą. Dofinansowane przez IMPIVA.
  • Ultraszybki system ładowania za pomocą inteligentnego transferu DC przez bezpośredni kontakt oraz opcjonalny system magazynowania energii. Dofinansowany przez MITYC.

2009

  • Inteligentny system mocy do poprawy wydajności i wszechstronności w zastosowaniu procesów indukcyjnego nagrzewania o wysokiej częstotliwości.
  • Analiza i optymalizacja wydajności energetycznej przetwornic stosowanych w nagrzewaniu indukcyjnym.

2008

  • “Szerokopasmowa przetwornica cyfrowa o wysokiej wydajności energetycznej do stosowania w obróbce termicznej z dużą zmiennością ładunku”. Współfinansowany przez MITYC w ramach Krajowego Planu badań naukowych, rozwoju i innowacji technologicznych w latach 2008-2011 (numer referencyjny: TSI-020100-2008-313)

2007

  • „Przetwarzanie i optymalizacja jakości oraz poprawa czasu cyklu produkcji części o złożonej geometrii w sektorze motoryzacyjnym system nagrzewania indukcyjnego o zmiennej częstotliwości”. Dofinansowane przez IMPIVA: IMIDTF / 2007/28, MITYC: FIT-330100-2007-22.
  • “Badania zaawansowane strategii kontroli i technik komutacji nawrotników rezonujących, szeregowych IGBT wysokiej częstotliwości i ich zastosowanie w optymalizacji generatorów do hartowania powierzchniowego w sektorze motoryzacyjnym.”  Dofinansowane przez IMPIVA: IMIDTF / 2007/27, oraz MITYC: FIT-330100-2007-22 i CDTI (Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych): IDI-20070787.

Comments are closed.