Suszenie
Suszenie

Suszenie

Proces suszenia (ang. drying) polega na dostarczaniu ciepła do obrabianego elementu w celu przyspieszenia odparowywania lotnych związków organicznych. Na przykład obecnych w wodzie, farbach lub rozpuszczalnikach, itd.

Suszenie wykorzystywane jest przy produkcji najróżniejszych produktów. Obszary, w których można zastosować indukcję to te, które wymagają bezpośredniego nagrzewania lub pośredniego poprzez elementy metalowe. Przykładowo:

  • Bezpośrednio: Tarcze hamulcowe w samochodzie
  • Pośrednio: Suszenie papieru poprzez dostarczanie energii na zawieszenia łańcuchowe

 Istnieją różne metody przeprowadzania procesu suszenia jak np. mikrofale, podczerwień czy opór elektryczny. Jednak suszenie przy zastosowaniu indukcji posiada wiele zalet w porównaniu z innymi metodami.

Zalety metody indukcyjnej:

  • Oszczędność energii
  • Redukcja czasu trwania procesu
  • Kontrola temperatury
  • Lokalizacja ciepła
  • Możliwość integracji z liniami produkcyjnymi
  • Brak kontaktu fizycznego
  • Poprawa warunków pracy

Przemysły, które stosują ten proces to: przemysł motoryzacyjny, kolejowy, produkcja rur dla przemysłu gazowo-naftowego produkcja AGD i oczywiście przemysł papierniczy.