ID Zastosowań

ID Zastosowań

ID Zastosowań

Odkąd Departament ID w GH ELECTROTERMIA, S.A.U. (wcześniej GH INDUSTRIAL S.A.) skonstruował w 1985 roku pierwszy generator tranzystorowy przeznaczony do użytku przy nagrzewaniu indukcyjnym, projektuje je do dziś w oparciu o  własną produkcję i technologię zarówno w dziedzinie mocy, jak i kontroli, sterowania i komunikacji.

Od tego czasu wiele zastosowań z sukcesem zaczęło stosować i wykorzystywać metodę nagrzewania indukcyjnego. Do tego stopnia, że w 1998 roku postanowiono stworzyć Departament ID Zastosowań, gdzie badane są same procesy od obwodu wyjścia, nie biorąc pod uwagę źródeł zasilania ani generatorów, które to procesy byłyby stosowane do realizacji  różnych zastosowań.

Dział ten posiada własną, niezależną strukturę organizacyjną od roku1998, stale pracującą nad zadaniami w dziedzinie badań i rozwoju, a w szczególności nad poszukiwaniem procesów grzewczych, które nadal nie są realizowane poprzez indukcję oraz optymalizację procesów, w których indukcja pomaga zreformować rozwój technologiczny systemów produkcyjnych.

Projekty

2010

  • Ocena i rozwój wysoce innowacyjnego systemu demontażu ekranów plazmowych i LCD przez nagrzewanie indukcyjne w celu recyklingu ich komponentów. Dofinansowane przez IMPIVA.

2009

  • Rozwój nowego procesu odprężania w zastosowaniu przy wykończeniach rur bez śladów łączenia za pomocą nagrzewania indukcyjnego w celu optymalizacji jakości i poprawy wydajności produkcji.
  • Ocena technologii nagrzewania indukcyjnego stosowanego do hartowania bainitycznego, w celu usunięcia soli cyjankowych.

2007

  • “System wtórnego, nagrzewania kabli metodą indukcyjną”. Dofinansowane przez  CDTI (Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych): IDI-2007-0434.

Comments are closed.