Obróbka termiczna
Obróbka termiczna

Obróbka termiczna

Obróbka cieplna ogólnie pełni bardzo ważną funkcję w przemyśle.  Ze względu na ciągły rozwój i innowacje, wymaga się coraz wyższej jakości i dokładności procesów, którym metale i inne materiały są poddawane w celu poprawy ich właściwości mechanicznych.

Przy odpowiedniej obróbce cieplnej można zredukować wewnętrzne naprężenia i siły, wielkość ziarna, zwiększyć wytrzymałość lub produkować powierzchnie twarde, plastyczne w środku.

Istnieje wiele metod obróbki cieplnej, jednak nagrzewanie indukcyjne jest metodą najpowszechniej stosowaną w wielu różnych procesach w obrębie różnych przemysłów.

Grupa GH oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego klienta, analizując sytuację początkową i oferując nie tylko najlepiej dobraną instalację, ale również swoje usługi doradcze odnośnie użytkowania i konserwacji maszyny.

ZASTOSOWANIE

Hartowanie i odpuszczanie różnych i zróżnicowanych elementów.