Nabijanie i łączenie
Nabijanie i łączenie

Nabijanie i łączenie

Połączenie i nabijanie to łączenie poprzez proces mechaniczny dwóch elementów, aby otrzymać spójną całość. Połączenie to uzyskuje się na dwa sposoby:

  • Proces na zimno czyli poprzez ścisk mechaniczny
  • Proces z nagrzewaniem, nabijanie termiczne, gdzie jest wstępnie nagrzewany jeden z elementów do pasowania

Połączenie termiczne wykorzystuje zjawisko rozszerzalności podczas ogrzewania materiałów (w celu ich dopasowania) oraz kurczenia podczas chłodzenia (w celu ich połączenia). Dzięki temu całkowicie eliminuje się ingerencję mechaniczną, a poprzez to potrzebę ściskania.

Połączenia i nabijania termicznego używa się do montażu mechanicznego i delikatnych elementów, w których nie można zastosować nacisku mechanicznego.

Głównymi zaletami nacisku mechanicznego są: redukcja naprężeń, odkształceń resztkowych, deformacji oraz możliwość kontroli jakości połączenia.

Istnieją różne formy nagrzewania w celu przeprowadzenia pasowania/nabijania: piece gazowe lub piece tradycyjne oraz indukcja.

Zalety metody indukcyjnej:

  • Łatwość odwrócenia procesu w celu demontażu
  • Kontrola ciepła i jego lokalizacji
  • Możliwość integracji w tej samej linii montażowej
  • Redukcja czasu całkowitego procesu
  • Duża oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności urządzeń indukcyjnych

 Przemysły powiązane z tym procesem: motoryzacja, montaż i demontaż dużych maszyn, kolej ,duże zębatki (energia wiatrowa) oraz ogólnie w przemyśle.