Nagrzewanie poprzez tygle przewodzące czyli susceptory
Nagrzewanie poprzez tygle przewodzące czyli susceptory

Nagrzewanie poprzez tygle przewodzące czyli susceptory

Susceptor (materiał przewodząco pochłaniający, tygiel przewodzący) to materiał używany w indukcji, ze względu na jego umiejętności absorpcji energii elektromagnetycznej i konwertowania jej w ciepło. Zazwyczaj jest to metalowy przewodnik, który stosuje się do transmisji ciepła na inną część metalową lub na inny materiał bez właściwości przewodzących. Czyli stosuje się do przekazu ciepła za pomocą przewodnictwa lub radiacji.

Materiały przewodzące czyli tygle najczęściej zrobione są z grafitu z uwagi na wysoką oporność, łatwą obróbkę mechaniczną i szeroki zakres temperatur do 3000°C (5.430 °F). Alternatywą jest stal nierdzewna, molibden, karborund, aluminium lub inne materiały przewodzące.

Tygiel może mieć formę płytki, dysku, rurki, powłoki z danego materiału lub inny kształt, który najlepiej dopasuje się do aplikacji.

Niektóre przykłady zastosowania: tygle, naczynia  do topienia materiałów nie będących przewodnikami takich jak szkło, nagrzewanie cieczy zamkniętej rurce,  produkcja komponentów termoplastycznych, produkcja zamknięć hermetycznych.

Zalety metody indukcyjnej:

Przez indukcyjne nagrzewanie tygla można osiągnąć następujące korzyści:

  • Większa precyzja i prędkość
  • Kontrola wzrostu temperatury przy użyciu pirometrów optycznych lub termo konektorów, które tworzą system zamkniętego obwodu.
  • Jednolita temperatura powierzchni uzyskana dzięki odpowiednio zaprojektowanej cewce.
  • Oszczędność energii

Typowe źródło zasilania radio częstotliwości dla nagrzewania tygli przewodzących posiada od 1 do 20kW, w zależności od elementów i wymogów zastosowania.

Branże związane z tymi procesami to: przemysł spożywczy i produkcja artykułów gospodarstwa domowego.