Informacje o grupie GH

Informacje o grupie GH


O GRUPIE GH

Grupa GH to potężna,  zrzeszająca największą grupę firm z największym doświadczeniem w nagrzewaniu indukcyjnym grupa z siedzibą w Walencji – Hiszpania. Jest to solidna i niezawodna firma będąca pionierem w technologii indukcyjnej z ponad 4 tysiącami klientów, posiadająca ponad 50 lat know-how i innowacji. Grupa GH działa wielu różnych branżach, generując wiele synergii.[ + ] read more


WIZJA I WARTOŚCI

Grupa GH ma na celu rozwój z globalną wizją działania oraz aktywności lokalnej. GH dąży do ulepszenia wszystkich produktów poprzez nowoczesną technologię i wysoką jakość oraz obsługę serwisową na najwyższym poziomie na wszystkich rynkach.[ + ] read more


HISTORIA

Za główny cel Grupa GH postawiał sobie: zawsze pozostać w bliskim kontakcie z każdym klientem na całym świecie. Podstawowa strategia to: myślenie globalne, działanie lokalne. Firmy grupy GH znajdują się w Hiszpanii, Niemczech, Francji, USA, Indiach, Chinach, Brazylii i Meksyku. Wsparcie dla innych krajów odbywa sie poprzez firmy z licencjami, reprezentantów i biura obsługi technicznej, co gwarantuje sprawną obsługę.[ + ] read more

Grupa GH stale poprawia wszystkie swoje procesy wokół siebie, włączając w to klientów i dostawców, mając wsparcie całego personelu GH.

Wyzwanie to jest realizowane w sposób ciągły i stały, co potwierdzają zgodności ze standardami ISO 9001 i ISO 14001 oraz innymi wymogami prawnymi.

Poniższe trzy koncepcje Grupy GH łączy wspólny cel:

JAKOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

 

Comments are closed.