Prostowanie
Prostowanie

Prostowanie

Częste występowanie odkształceń w konstrukcjach metalowych powoduje, że w wielu procesach przemysłowych niezbędna jest ich korekta. Jednym z rozwiązań jest nagrzanie tych konstrukcji w określonych obszarach, tak żeby powstały naprężenia mechaniczne, które zredukują deformacje.

Tradycyjnie do tego typu zastosowania wykorzystuje się palnik. W tym celu wysoko wykwalifikowany operator nagrzewa określone punktowo strefy zgodnie z wzorcem nagrzewania, który determinuje redukcję odkształceń na metalowej konstrukcji.

Proces taki oznacza wysokie koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników, podsinione ryzyko zawodowe, zanieczyszczone miejsce pracy jak również wysokie zużycie energii.

Zalety metody indukcyjnej:

Zastąpienie palnika metodą indukcyjną przynosi następujące korzyści:

  • Bardzo duża redukcja czasu trwania procesu prostowania
  • Powtarzalność i wysoka jakość grzania (nie przegrzewa)
  • Wyższa jakość środowiska pracy (brak niebezpiecznych gazów i wyziewów
  • Wyższe bezpieczeństwo pracy i pracowników
  • Oszczędność energii i kosztów pracy

Branże związane z tymi procesami to: przemysł stoczniowy, kolejowy oraz metalowy.