Inne procesy nagrzewania
Inne procesy nagrzewania

Inne procesy nagrzewania

Nagrzewanie wstępne

Jest to wstępne nagrzewanie przed procesami na liniach galwanicznych, przy różnego typu lutowaniu/spawaniu, nagrzewaniu zbiorników z niektórymi materiałami, powlekanie kabli.

Nagrzewanie następcze/wtórne

Jest to następczy proces grzewczy w procesach takich jak: utwardzanie polimerów, suszenie po procesie cynkowania, suszenie farb czy utwardzanie żywic.

Łączenie metal-plastik

Gdy jeden ze składników strukturalnych jest wyprodukowany z termoplastycznego materiału, istnieje możliwość nagrzania metalowego elementu do temperatury wyższej niż temperatura topnienia plastiku i ich połączenia.

Proces łączenia metalu z plastikiem wymaga nagrzewania szybkiego, precyzyjnego oraz powtarzalnego, w celu uniknięcia defektów jakości (roztopienia, przelania się i przypalenia).

W celu przeprowadzenia tego typu procesu można użyć różnorodnych metod takich jak gaz, opór elektryczny lub indukcja.

Zalety metody indukcyjnej

  • Większa wydajność procesu
  • Nagrzewanie zlokalizowane, ciągłe i precyzyjne
  • Kontrola temperatury
  • Oszczędność energii
  • Możliwość integracji z liniamii produkcyjnymi
  • Lepsza jakość i efektywność
  • Technologia wolna od zanieczyszczeń, czysta i bezpieczna
  • Lepsze środowisko pracy

Niektóre z branż powiązanych z tym procesem to: przemysł spożywczy, stoczniowy, lotniczy oraz produkcja kabli.